Трудове право

Гарантійні виплати і доплати

Гарантійні виплати — це суми, що зберігають працівнику заробітну плату повністю або частково за час, коли він з поважних причин, передбачених законом, звільняється від виконання трудових обов'язків і за ним зберігається місце роботи.

Гарантійні доплати — це суми, які виплачуються понад заробітну плату працівникові при скороченні робочого часу або переведенні на іншу роботу у встановлених законом випадках. Ці виплати не є заробітною платою, але тісно з нею пов'язані: 1 здійснюються з фонду оплати праці; 2 розмір їх, як правило, порівнюється з тими самими показниками, що і заробітна плата.

До основних гарантійних виплат належать:

1 виплати працівникам за час виконання державних або громадських обов'язків ст. 119 КЗпП;

2 виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість ст. 120 КЗпП;

3 виплати при службових відрядженнях ст. 121 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 p. №663 Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон.

4 виплати за час підвищення кваліфікації з відривом від виробництва ст. 122 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 p. №695 Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва;

5 виплати за час перебування в медичному закладі на обстеженні ст. 123 КЗпП;

6 виплати донорам ст. 124 КЗпП, ст. 9 Закону України від 23 червня 1995 p. Про донорство крові та Ті компонентів;

7 виплати працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій ст. 126 КЗпП;

8 виплати за участь в колективних переговорах і підготовці проекту колективного договору або угоди ст. 12 Закону України Про колективні договори і угоди;

9 виплати незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів під час роботи в примирних органах, тобто за участь у вирішенні колективного трудового спору ст. 14 Закону України Про порядок вирішення колективних трудових спорів конфліктів.

Гарантійні доплати виплачуються працівникові у разі зниження заробітку. До основних видів гарантійних доплат належать:

1 доплати неповнолітнім працівникам ст. 194 КЗпП;

2 доплати при переведенні працівника на іншу роботу і переміщенні при переведенні на іншу нижче оплачувану роботу і переміщенні — ст. 114 КЗпП, при переведенні на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, — ст. 178 КЗпП та в інших випадках.

Компенсаційні виплати — це суми, які виплачуються працівникам понад оплати за працю для компенсації витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх трудових обов'язків, а також витрат у зв'язку з переїздом при прийнятті на роботу в іншу місцевість. До основних видів компенсаційних виплат потрібно віднести:

1 виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість ст. 120 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 p. №255 Про гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість;

2 витрати на відрядження при направленні в службове відрядження ст. 121 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 p. №663 Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон;

3 компенсацію за зношування інструментів, що належать працівникам ст. 125 КЗпП;

4 виплати при призові на військову службу або проходженні військових зборів статті 21, 29 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу;

5 при направленні для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 p. №695 Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва;

6 компенсацію витрат за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок Норми витрат на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання, затверджені наказом

Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 12 листопада 1993 p. №88;

7 компенсацію окремим категоріям працівників бюджетних установ і організацій витрат на проїзд у пасажирському транспорті у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків Порядок відшкодування витрат на проїзд пасажирським транспортом окремим категоріям працівників бюджетних установ і організацій у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1997 p. №922.Меню

Також читайте
Популярні записи

Схожі статті:

1